بایگانی ماهانه دی ۱۳۹۶

با این تکنیک عالی میتوانید خالق ایده های بزرگ خود باشید

با این تکنیک عالی میتوانید خالق اید

در سراسر دنیا افرادی وجود دارند که دائما در حال خلق ایده های بزرگ و ناب هستند. در ذهن سایرین این افراد نوابغ و تک ستارگانی هستند که در آسمان زندگی بشری به روشنی میدرخشند. این افراد معتقدند، خالقان ایده های بکر، از استعداد و ضریب هوشی خارق العاده ای …

ادامه مطلب ...